I de senere årene har Heilpraktiker Oliver Weiss gjennom sitt arbeide oppdaget at mange av hans behandlingsmetoder også kan virke foryngende. Ettersom vi lever i en verden full av ytre påvirkninger, stress, galt kosthold etc., vil vi mange ganger oppleve en raskere degenerering og hurtigere aldringsprosess enn det vi kunne ønske oss. Behovet for å bremse denne utviklingen og gjenskape vitalitet er derfor stadig økende. Med bakgrunn i denne kunnskap har derfor Oliver Weiss utviklet et anti-aldringsbehandlingsregime.

Man kan oppnå følgende:

Behandlingen er individuell, dvs at den tilpasses hver enkelt etter at den bakenforliggende årsaken til degenereringen er avdekket. Før behandling starter må man gjennom en NHZ DeltaScan og BE-T-A test. Se fanen "Diagnoseverktøy" på venstre side for mer informasjon.

** Preventiv behandling er trolig fremtidens mest effektive medisin **