Behandling av slagpasienter etter rehabilitering

Ved Naturheil-Zentrum Weiss tilbys behandling etter slagrehabilitering. Målsetningen med behandlingen er å regenerere celler som er degenererte eller defekte. Dette gjøres gjennom bruk av avansert Biocell-terapi i forsøk på å danne juvenile (unge/friske) celler i det eller de områdene som ble påvirket som følge av slaget.

Videre består en vesentlig del av behandlingen i å stimulere blodsirkulasjonen og forsøke å redusere risikoen for et nytt slag. I dette ligger også å forbedre syre/base-balansen samt redusere oksidasjonsnivået i kroppen. I tillegg til behandlingen av kroppens miljø vil en målsetning dessuten være å behandle eventuelle bakterielle/virale infeksjoner.

Parallelt med overnevnte medisinske behandling inkluderes ofte fysioterapi spesielt tilpasset slagpasienter.

I forkant av slik behandling i Tyskland må alltid pasienten gjennom en kartlegging og konsultasjon med Oliver Weiss / Biomedisinsk Helse. Ring 455 17217 for mer informasjon.