Ved Naturheil-Zentrum Weiss tilbys støttebehandling i forbindelse med kreftsykdom, også benevnt komplementær behandling. 

Vanligvis består denne behandlingen i å forsøke å redusere kroppens miljøbelastninger, styrke immunforsvaret, forsøke å aktivere kroppens egne NK-celler (naturlige drepe-celler) og optimalisere miljøet på en naturlig måte – det vil i de fleste tilfeller si å gjøre miljøet i kroppen mer basisk og motstandsdyktig gjennom bruk av biomedisin (mineraler, vitaminer, aminosyrer).

Parallelt tilføres medisinsk oksygen i ulike former, samtidig som man forsøker å øke cellenes evne til oksygenopptak gjennom for eksempel bruk av DCA (dikloracetat) og/eller DMSO (dimetylsulfoksid). Tanken bak forannevnte behandling er at langt de fleste kreftceller ser ut til å foretrekke en anaerob metabolisme. Hvis man dermed lykkes med å øke oksygendistribusjonen og –opptaket i cellene, antas derfor at kreftceller får dårligere vekstvilkår og derigjennom redusert mulighet til formering.

Det tilbys også behandling etter gjennomført kreftbehandling (cellegift) med målsetning om å redusere senskader (trøtthet, utmattelse etc.) og å gjenopprette et godt immunforsvar.

All behandling foregår innenfor rammene av tysk lovgivning.

Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger av nevnte behandlinger ved Naturheil-Zentrum Weiss i Tyskland.