Etikk og miljø – retningslinjer for Biomedisinsk Helse AS.

 

 

Biomedisinsk Helse retter seg etter nasjonale og internasjonale miljøkrav, ILOs konvensjoner og FNs menneskerettighetserklæring.

 

Det skal ikke forekomme barnearbeid, tvangsarbeid eller diskriminering. De samme krav stilles til selskapets underleverandører.

 

Alle Biomedisinsk Helses ansatte skal oppfylle sine forpliktelser på en troverdig måte og ta ansvar for sine handlinger. Ingen skal sette seg i situasjoner hvor deres personlige eller økonomiske interesser kan komme i konflikt med Biomedisinsk Helses interesser.

 

Selskapet stiller krav til at ansattes etiske atferd skal baseres på ærlighet, rettferdighet og integritet i henhold til samfunnets normer. Alle mennesker vi har kontakt med skal behandles med respekt og omtanke.

Dersom Biomedisinsk Helses aktivitet kan ha negativ miljøpåvirkning skal denne søkes redusert så langt det er mulig. Vi skal bidra med miljøvennlig og ressurseffektiv drift i egen virksomhet, og samtidig forsøke å påvirke våre samarbeidspartnere til det samme.

 

For å sikre gode levevilkår i fremtiden har vi som bedrift et ansvar for hvordan vi påvirker miljøet. Dette gjelder internt, men også eksternt i forhold til hvilke samarbeidspartnere vi foretrekker.

 

Vi skal ivareta våre samfunnsforpliktelser og være bevisste og handlingsvillige for å bidra til at miljøgifter ikke kommer på avveie og derigjennom sikre et biologisk og bærekraftig mangfold.

 

2014 Jon Jetteberg – Daglig leder