Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Vi ber kun om nødvendige personopplysninger til bruk i forbindelse med timebestilling og oppfølging. Disse inkluderer navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Personnummer er ikke nødvendig for oss og skal ikke oppgis. Ved konsultasjon med Oliver Weiss oppgis også medisinske opplysninger som vanligvis lagres i en begrenset periode til oppfølging er avsluttet. 

Vi behandler alle personopplysninger fortrolig. Dersom det er nødvendig for oppfølgingen blir opplysningene vi mottar lagret i et manuelt system uten direkte tilknytning til internett. Dersom det ikke lenger er relevant å beholde opplysningene vil disse bli slettet ved vår halvårlige registergjennomgang. Personopplysninger det ikke er nødvendig for oss å inneha blir dermed slettet senest i løpet av 6 måneder.

I forbindelse med utsendelser av nyhetsbrev eller annen generell informasjon, enten pr post eller pr e-post, lagres ditt navn og dine adresser som du har gitt samtykke til. Denne informasjonen vil ikke bli solgt videre eller benyttet på annen måte. Dersom du ønsker å bli slettet fra dette registeret kan du gi beskjed ved å sende e-post til info@bmhelse.no eller i brevs form til Biomedisinsk Helse AS, Håvalds vei 3, 1185 Oslo.

Ved skanning av blodprøve til NHZ-Deltascan blir resultatet sendt videre til Naturheil-Zentrum Weiss i Tyskland i kryptert form over e-post. Tyskland er del av EU og har tilsvarende retningslinjer for behandling av person- og medisinske opplysninger som Norge i henhold til GDPR. Dersom du ønsker at personopplysningene vi videresender til Tyskland og resultatet av analysen som gjennomføres der skal slettes, må du ta direkte kontakt med Naturheil-Zentrum Oliver Weiss via e-post; nhz-info@t-online.de eller pr brevpost; Naturheil-Zentrum Weiss, Grabenstrasse 16-18, 65549 Limburg, Germany. Vi i Biomedisinsk Helse kan om ønskelig bistå med slik henvendelse. I så tilfelle må du gi oss skriftlig beskjed.

Dersom du henvender deg til oss, enten per post, e-post eller telefon, vil vi kun lagre nødvendige opplysninger for å behandle din henvendelse på best måte. Ved skriftlige henvendelser oppfordrer vi deg til ikke å gi oss sensitive opplysninger utover det som er nødvendig for at vi skal kunne behandle henvendelsen forsvarlig.

Du vil når som helst kunne be om å få slettet eller endret opplysninger vi har lagret om deg. Unntak er informasjon knyttet til kjøp/faktura og forhold vi er lovpålagt å oppbevare.